همراه با کتابرسونا

خبرهای تازه...

سلام

سلام

بالاخره بعد از کلی کار و تلاش کتابرسون امروز  ۹۵/۰۹/۱۶ افتتاح شد. امیدواریم بتونیم مثل یه رفیق کنارتون باشیم و خدمت کنیم. امیدوارم بتونیم رضایتتون رو جلب کنیم. مرسی که هستین. کتابرسون